Bariery szczeblinkowe

Bariery szczeblinkowe

Czym są bariery szczeblinkowe?

Bariery szczeblinkowe wykorzystywane są głównie jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, szczególnie gdy powierzchnia, po której odbywa się ruch, znajduje się powyżej 0,5 m od poziomu terenu. Stosuje się do tego przede wszystkim bariery u11-a, które umieszczane są w miejscach takich jak mosty, nasypy, schody, pochylnie, wiadukty czy przepusty, jak również w otoczeniu wejść i wjazdów do podziemia. Co więcej, należą one także do narzędzi zapewniających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i pieszego. Stosuje się je m.in. do blokowania wjazdu pojazdów na place, chodniki czy ścieżki rowerowe oraz do odseparowania ruchu drogowego od ruchu pieszego i rowerowego. Bariery u-11a wypełniają pionowe szczeblinki, których rozstaw może wynosić maksymalnie 14 cm. Takie paramenty zabezpieczają przed upadkiem również dzieci, zwierzęta i różne przedmioty. Bariery szczeblinkowe mogą być stosowane praktycznie w każdej dowolnej przestrzeni jako bariera ochronna, np. jako bariery magazynowe lub zamiennie za bariery u12-a.

Bariery u12a i ich funkcje

Bariery u-12a montuje się głównie w celu wyeliminowania wjazdu niepożądanych pojazdów na wydzielone obszary, takie jak np. tereny zielone, parkingi czy ciągi piesze. Bariery u-12a pełnią także funkcje ostrzegawcze i informacyjne. Dzięki temu, że widziane są z dużej odległości informują kierowców o ograniczeniu prędkości na danym obszarze oraz do zachowania wzmożonej ostrożności. Znacznie podnoszą one poziom bezpieczeństwa – wypływając na zmniejszenie liczby wypadków i kontrolują ład w ruchu komunikacyjnym, skutecznie oddzielając niezależne jego części.

Do grupy barier typu u-12a zaliczana jest bariera olsztyńska, która zbudowana jest z jednego słupka oraz owalnego przęsła. Głównym zadaniem takich barierek jest pomoc w utrzymaniu porządku na drogach. Służą one do zapewnienia bezpieczeństwa pieszym przy drogach szybkiego ruchu oraz wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie wypadku. Co więcej, bariera olsztyńska uniemożliwia pieszym przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, ułatwiając tym samym zachowanie porządku na danym terenie. Bariera olsztyńska zawsze dopasowywana jest tak, aby wyróżniała się ona na drodze zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. Dlatego najczęściej stosowanym kolorem w tym przypadku są jest kolor żółty, ze względu na duże kontrasty, popularne są także barierki biało-czerwone.

Wysoka funkcjonalność

Oprócz niezaprzeczalnych walorów bezpieczeństwa, bariery szczeblinkowe wyróżnia także estetyczny wygląd. W większości wykonuje się je ze stalowych ocynkowanych rur, które lakierowane są proszkowo na dowolny kolor. Ta ponadczasowa estetyka idzie w parze z niebywałą funkcjonalnością i trwałością. Tak powstałe bariery ochronne, skutecznie zabezpieczają przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych – opadami, niskimi i wysokimi temperaturami czy promieniowaniem UV, i zapewniają doskonałą ochronę antykorozyjną. Ponadto bariery komunikacyjne mogą mieć także różne parametry - w zależności od zapotrzebowania. Dzięki unikatowemu systemowi łączenia materiału, który wyklucza uszkodzenie powłoki cynkowej, spawy barierek skutecznie zabezpieczone swą przed niszczeniem. Takie bariery ochronne montowane są w gruncie poprzez betonowanie lub przykręcane do podłoża za pomocą kołków montażowych.

Niezwykle ważną kwestią, jest to, żeby wybrane bariery spełniały wszystkie wymagania formalno-prawne. Jedynie wykonanie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami, zapewnia ich bezpieczeństwo i najwyższą trwałość.