Bariery drogowe

Bariery drogowe

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego jest niezwykle istotną kwestią, którą określają specjalne akty prawne. Do jednych z podstawowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego należą bariery drogowe oraz bariery chodnikowe. Powinny one wyróżniać się przede wszystkim wytrzymałością i wysoką trwałością. Jest to niezbędne w sytuacjach zagrożenia, kiedy takie bariery stalowe skutecznie zabezpieczać mają nie tylko elementy infrastruktury, ale przede wszystkim ludzi.

Bariery ochronne przy chodnikach i budynkach użyteczności publicznej

Bariery chodnikowe to idealne bariery ochronne, które eliminują lub ograniczają niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są piesi lub rowerzyści, poruszający się przy ruchliwej szosie, służą także kanalizowaniu ruchu pieszych na niektórych ciągach komunikacyjnych. Takie bariery miejskie mogą być montowane również przy wysepkach przystankowych, mostach i kładkach dla pieszych oraz różnego rodzaju budynkach użyteczności publicznej np. przy szkołach, przedszkolach czy urzędach. W tym przypadku bardzo dobrze sprawdza się przede wszystkim bariera olsztyńska – która stanowi integralną część przestrzeni zurbanizowanych. Miejskie bariery ochronne mają także za zadanie informowanie kierowców o zachowaniu wzmożonej ostrożności.

Bariery drogowe – wyznacznik bezpieczeństwa

Z kolei bariery drogowe doskonale sprawdzają się podczas niezamierzonych zdarzeń w ruchu drogowym, takich jak np. kolizja lub wypadek, wtedy to właśnie stałe bariery stalowe jako pierwsze wchodzą w bezpośredni kontakt z pojazdem. Takie bariery komunikacyjne służą również zapobieganiu nagłemu zjeżdżaniu pojazdów z jezdni w miejscach, w których może być to niebezpieczne. Mają one na celu także uniemożliwienie wjechania samochodów poza koronę drogi i przejeżdżaniu ich na część przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. Stałe bariery ochronne nie dopuszczają do powstania kolizji pojazdów z obiektami stałymi, które znajdować się mogą w pobliżu jezdni. Takie bariery stalowe stosowane są wyłącznie w miejscach, w których przewidywane skutki wypadków mogą być o wiele poważniejsze niż skutki najechania pojazdu na bariery drogowe.

Obowiązkowe bariery ochronne znajdować muszą się również w miejscach różnego rodzaju robót drogowych - wszelkich prac remontowych lub modernizacyjnych. Szczególnie w miejscach wzmożonego natężenia pojazdów - na drogach ekspresowych czy autostradach. Stałe bariery komunikacyjne stosuje się także w miejscach, w których odgrodzić trzeba od siebie obszary o różnym przeznaczeniu np. chodnik dla pieszych od jezdni czy tereny zielone od parkingów.

Ważny element terenów zurbanizowanych

Bariera olsztyńska oraz inne bariery komunikacyjne montowane są bezpośrednio do podłoża za pomocą kołków montażowych lub betonowania. Najbardziej trwałe bariery stalowe to te ocynkowane ogniowo, dzięki czemu gwarantują zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi i korozją. Wyłącznie takie barierki spełniają wszystkie wysokie wymagania jakościowe. Bariery ochronne – zarówno drogowe, jak i chodnikowe stanowią niezbędny i jednocześnie charakterystyczny element obszarów zurbanizowanych. Dlatego nie bez znaczenia jest, aby bariery komunikacyjne, poza tym, że pełnią ochronną funkcję, były także dopasowane stylem lub kolorem zarówno do najbardziej reprezentacyjnych części dużych miast oraz ich przedmieść, jak i mniejszych miejscowości.